Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức :: TIN CÔNG TY
Quyết định của Chủ tịch HĐQT.(Ngày cập nhật 2017-04-28)
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty. Chi tiết »
Tin TEST(Ngày cập nhật 2017-04-03)
     Công ty cổ phần Hóa An giải trình việc thay đổi thời gian khấu hao mỏ đá Tân Cang 3.
  
Chi tiết »

  Công ty CP Hóa An công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Chi tiết »
Báo cáo tình hình quản trị công ty(Ngày cập nhật 2012-07-31)

Công ty CP Hóa An công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2012.

Chi tiết »
Điều lệ công ty sửa đổi(Ngày cập nhật 2012-05-15)
      Điều lệ Công ty được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 2007; và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Chi tiết »
Thành lập chi nhánh Vĩnh Cửu(Ngày cập nhật 2010-08-16)

    Căn cứ tiến độ thực hiện dự án tại mỏ đá Thạnh Phú 2 - huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai thuộc Công ty Cổ phần Hóa An. HĐQT Công ty đã quyết định thành lập " CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN TẠI VĨNH CỬU" để thuận tiện trong các hoạt động giao dịch và sớm đưa Chi nhánh vào hoạt động SXKD.

Chi tiết »
     Điều lệ Công ty được cổ đông của công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 2007; và được sửa đổi, bổ sung thông qua theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2010. Chi tiết »
    Một số sản phẩm chính do Công ty Cổ phần Hóa An đã và đang được sản xuất tại mỏ Hóa An, mỏ Thường Tân đã được công ty đem mẫu đến Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 để kiểm định.
Chi tiết »

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn