Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính quí 3-2017
»Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.
»Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Đại hội cổ đông 2012 và Nghị quyết ĐH(Ngày cập nhật 2012-04-23)
      Ngày 20/04/2012 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
     Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 178 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 10.536.414CP đạt tỉ lệ 69,96%.     
     Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
      1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và  Kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2012;
      2. Dự kiến mức chia cổ tức 2012;
      3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
      4. Việc thoái vốn đã góp ở các đơn vị làm ăn không hiệu quả.
      5.  Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2012;
      6. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty 
      7. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
      8. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
   
   Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem các nội dung chi tiết:
 
 
  
 
 
     Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017....
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...
 » Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)...
 » Thông báo về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017...
 » Thông báo về chốt danh sách chi trả cổ tức....
 » Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức...
 » Ủy quyền Người công bố thông tin...
 » Công bố thông tin về thay đổi nhân sự...
 » Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn