Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Điều lệ công ty sửa đổi(Ngày cập nhật 2012-05-15)
       Điều lệ Công ty được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 2007; và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2012.
 
 Quí vị tải điều lệ tại đây: Điều lệ Công ty CP Hóa An ( sửa đổi)
 
 Quí vị có thể tải bản SCAN lại tại địa chỉ sau:
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Quyết định của Chủ tịch HĐQT....
 » Tin TEST...
 » Thay đổi thời gian khấu hao mỏ Tân Cang 3...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty...
 » Thành lập chi nhánh Vĩnh Cửu...
 » Điều lệ Công ty, Qui chế quản trị Công ty...
 » Phiếu kiểm định chất lượng sản phẩm...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn