Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Quyết định của Chủ tịch HĐQT.
»Ủy quyền Người công bố thông tin
»Công bố thông tin về thay đổi nhân sự
»Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
»Báo cáo tài chính quí 1 -2017
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
THÔNG BÁO VỀ SỰ CỐ SERVER(Ngày cập nhật 2015-06-09)
      Công ty CP Hóa An thông báo đến các quí vị truy cập website công ty: Do Server (đặt tại nước ngoài - Mỹ) lưu trữ dữ liệu bị trục trặc kỹ thuật (hỏng server), hiện chưa phục hồi hoàn chỉnh được, nên tạm thời dữ liệu chỉ còn đến 23-04-2013. Đến nay  cũng chưa biết có thể khôi phục được đầy đủ hay không.
 
    Tạm thời nếu cần dữ liệu quí vị truy cập web site của Sở GDCK Hồ Chí Minh (hsx.vn), gõ mã DHA để tìm các dữ liệu còn thiếu hoặc các trang web khác về chứng khoán khác cũng có tương đối đầy đủ dữ liệu, hoặc liên hệ công ty để cung cấp các thông tin đã đăng tải bị mất.
 
   Đây là sự cố kỹ thuật hoàn toàn khách quan, mong quí vị thông cảm.
 
  Xin cảm ơn.
 
 
 
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Ủy quyền Người công bố thông tin...
 » Công bố thông tin về thay đổi nhân sự...
 » Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016...
 » Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1-2016...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 th 2016...
 » Nghị quyết HĐQT...
 » Thông báo về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2015...
 » Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung....

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn