Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
»Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
»Báo cáo tài chính quí 4-2016
»Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2015(Ngày cập nhật 2015-07-28)
  Công ty CP Hóa An công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2015.
 
  
 
Tin tức tiếp theo
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016...
 » Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1-2016...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 th 2016...
 » Nghị quyết HĐQT...
 » Thông báo về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2015...
 » Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung....
 » Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2016...
 » TÀI LIỆU ĐHCĐ 2016...
 » Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. ...
 » Thông báo về chốt DS ĐHCĐ năm 2016...
 » Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn