Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017(Ngày cập nhật 2017-04-03)
      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng kính mời và thông báo đến quý vị cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 
1. Thời gian tổ chứcngày 23  tháng 4 năm 2017.
Khai mạc lúc:  08 giờ 30 phút.  
Đăng ký danh sách dự họp từ  07 giờ 00, ngày 23/4/2017.
 
2. Địa điểmKhu Du lịch Tân Cảng (cạnh cầu Sài Gòn).
Địa chỉ: A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 
3. Nội dung:
 - HĐQT Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, đánh giá công tác SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2017.
- Ban kiểm soát báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành Cty của HĐQT, Ban điều hành.
- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Trình mức thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đại hội thảo luận một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết của đại hội.
 
4. Thành phần tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa An (DHA) có tên trong danh sách  chốt ngày 01/3/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM lập.
 
5. Thủ tục tham dự
 
5.1 Trực tiếp đến dự họp:
a) Cổ đông là cá nhân đem theo Thông báo mời họp ( đã gửi đến cổ đông) và Phiếu biểu quyết (đã gửi kèm). 
b) Cổ đông ủy quyền cho người khác thay mặt đi dự họp, người đến họp phải có Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đóng dấu nếu là tổ chức) và Phiếu biểu quyết (đã gửi kèm). Không ủy quyền lại cho người thứ ba.
Lưu ý: Người đăng ký dự họp phải trình CMND (hoặc giấy tờ tùy thân phù hợp).
 
5.2 Ủy quyền cho HĐQT:
+ Cổ đông không dự họp được có thể ủy quyền cho HĐQT và gửi “Giấy ủy quyền  + Phiếu biểu quyết” bằng thư bảo đảm đến Ban tổ chức ĐHCĐ công ty. (Lưu ý ngoài bì thư ghi rõ UQ cho HĐQT hoặc tên cụ thể của Thành viên HĐQT).
Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hay ủy quyền theo mục 5.1.b bằng các phương thức sau: ĐT: 061.2227564, Fax 061.3954754, gửi thư bưu điện, Scan/chụp gửi về email công ty:
info@hoaan.com.vn , thời gian đến 16h00 ngày 18/4/2017.
 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH
 
( đã ký)
 
ĐINH LÊ CHIẾN.
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức...
 » Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018...
 » Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức....
 » Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018...
 » Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018....
 » Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2018....
 » BC tình hình quản trị công ty năm 2017...
 » QĐ của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018...
 » Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ...
 » Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn...
 » Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017....
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn