Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.(Ngày cập nhật 2017-04-24)
Ngày 23/04/2017 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.  
Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 103 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 9.059.187CP đạt tỉ lệ 60,15%.  
Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
 
2. Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017;
 
3. Dự kiến mức chia cổ tức 2017;
 
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
 
5. Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2017;
 
6. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 
7. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
 
Chi tiết quí vị tải Biên bản và nghị quyết dưới đây:
   
 
 
 
                                                              Một số hình ảnh tại đại hội
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức...
 » Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018...
 » Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức....
 » Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018...
 » Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018....
 » Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2018....
 » BC tình hình quản trị công ty năm 2017...
 » QĐ của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018...
 » Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ...
 » Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn...
 » Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017....
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn