Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
»Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
»Báo cáo tài chính quí 4-2016
»Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Điều lệ Công ty, Qui chế quản trị Công ty(Ngày cập nhật 2010-08-13)
    Điều lệ Công ty được cổ đông của công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 2007; và được sửa đổi, bổ sung thông qua theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2010.
(Đã được sửa đổi tại ĐHCĐ thường niên năm 2012, quí vị xem tại mục tin mới hơn)
 
     Quy chế quản trị Công ty ban hành ngày 20  tháng 4  năm 2009: quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của công ty cổ phần Hóa An.
 
 Quí vị vui lòng tải file đầy đủ đính kèm dưới đây:
 
     
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Thay đổi thời gian khấu hao mỏ Tân Cang 3...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty...
 » Điều lệ công ty sửa đổi...
 » Thành lập chi nhánh Vĩnh Cửu...
 » Phiếu kiểm định chất lượng sản phẩm...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn