Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính quí 3-2017
»Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.
»Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3-2010(Ngày cập nhật 2010-10-28)
Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 3 năm 2010.
 
Quí vị vui lòng tải BCTC quí 3 -2010  Tại đây
   
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 3 -2010
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

61.651.204.873

178.938.967.115

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

61.651.204.873

178.938.967.115

4

Giá vốn hàng bán

40.016.356.270

106.140.459.114

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

21.634.848.603

72.798.508.001

6

Doanh thu hoạt động tài chính

1.050.999.354

9.513.875.118

7

Chi phí hoạt động tài chính

393.967.278

1.469.717.694

8

Chi phí bán hàng

1.986.106.921

6.522.326.857

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.103.271.032

12.034.944.090

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

16.202.502.726

62.285.394.478

11

Thu nhập khác

 

12

Chi phí khác

 

 

13

Lợi nhuận khác

 

 

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

16.202.502.726

62.285.394.478

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

3.945.561.181

15.353.321.718

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

12.256.941.545

46.932.072.760

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.221

4.674

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

2.000

2.000

 
 
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tài chính quí 3-2017...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2017...
 » Báo cáo tài chính kiểm toán 2016....
 » Báo cáo tài chính quí 4-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 3 - 2016...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2016...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 4 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 3 -2015...
 » BÁO CAO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 2 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 1-2013...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn