Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
»Báo cáo tài chính quí 1 -2018
»Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018.
»Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
»Báo cáo tài chính 2017_kiểm toán
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức :: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
[1][2][3][4][5]Next
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin sau Đại hội cổ đông.       Chi tiết »
Công ty đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.        Chi tiết »
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng kính mời và thông báo đến quý vị cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.       Chi tiết »
   Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.             Chi tiết »
BC tình hình quản trị công ty năm 2017(Ngày cập nhật 2018-01-26)
   Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.          Chi tiết »
Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.       Chi tiết »
Công ty CP Hóa An công bố Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ.   Chi tiết »
Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn  ( đăng tải 28/12/2017)       Chi tiết »
Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017. Chi tiết »
  Hội đồng quản trị công ty CP Hóa An ban hành Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017. Chi tiết »
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...
 » Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)...
 » Thông báo về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017...
 » Thông báo về chốt danh sách chi trả cổ tức....
 » Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức...
 » Ủy quyền Người công bố thông tin...
 » Công bố thông tin về thay đổi nhân sự...
 » Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016...
 » Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn