Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức :: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
[1][2][3][4][5]Next
  Công ty cổ phần Hóa An Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2018.                 Chi tiết »
Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc thanh toán cổ tức.  Chi tiết »
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018(Ngày cập nhật 2018-06-22)
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.    Chi tiết »
Hội đồng quản trị công ty CP Hóa An ban hành Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức.              Chi tiết »
Công ty cổ phần Hóa An công bố thông tin sau Đại hội cổ đông.       Chi tiết »
Công ty đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.        Chi tiết »
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng kính mời và thông báo đến quý vị cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.       Chi tiết »
   Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.             Chi tiết »
BC tình hình quản trị công ty năm 2017(Ngày cập nhật 2018-01-26)
   Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.          Chi tiết »
Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.       Chi tiết »
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ...
 » Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn...
 » Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017....
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...
 » Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)...
 » Thông báo về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017...
 » Thông báo về chốt danh sách chi trả cổ tức....
 » Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức...
 » Ủy quyền Người công bố thông tin...
 » Công bố thông tin về thay đổi nhân sự...
 » Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn