Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Quyết định của Chủ tịch HĐQT.
»Ủy quyền Người công bố thông tin
»Công bố thông tin về thay đổi nhân sự
»Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
»Báo cáo tài chính quí 1 -2017
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Thông báo về việc chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013(Ngày cập nhật 2013-02-21)
     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến Quí vị cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách tổ chức  ĐHCĐ thường niên năm 2013.     

 

     - Ngày GD không hưởng quyền: 04/03/2013
    
     - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2013
  
     - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu được nhận - 01quyền biểu quyết);
 
     - Thời gian thực hiện dự kiến: 18/04/2013
 
    - Địa điểm thực hiện dự kiến: Khu du lịch Tân Cảng (100A Ung Văn Khiêm, P25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM)
  
    - Nội dung họp: Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận, thông qua KHSXKD năm 2013.
    
Tin tức tiếp theo
 » Ủy quyền Người công bố thông tin...
 » Công bố thông tin về thay đổi nhân sự...
 » Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016...
 » Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1-2016...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 th 2016...
 » Nghị quyết HĐQT...
 » Thông báo về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2015...
 » Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung....

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn