Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Quyết định của Chủ tịch HĐQT.
»Ủy quyền Người công bố thông tin
»Công bố thông tin về thay đổi nhân sự
»Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
»Báo cáo tài chính quí 1 -2017
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2013(Ngày cập nhật 2013-04-22)
      Ngày 18/04/2013 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
     Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 144 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 9.994.673CP đạt tỉ lệ 66,36%.     
     Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
      1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
      2. Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013;
      3. Dự kiến mức chia cổ tức 2013;
      4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
      5.  Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2013;
      6. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
 
   
   Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem các nội dung chi tiết:
 
 
 
Một số hình ảnh tại đại hội:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Ủy quyền Người công bố thông tin...
 » Công bố thông tin về thay đổi nhân sự...
 » Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017....
 » Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017...
 » Thông báo chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016....
 » Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TVHĐQT...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016...
 » Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1-2016...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 th 2016...
 » Nghị quyết HĐQT...
 » Thông báo về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2015...
 » Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung....

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn