Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Quyết định của Chủ tịch HĐQT.(Ngày cập nhật 2017-04-28)
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.
 
Chi tiết xem  TẠI Đ ÂY
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Tin TEST...
 » Thay đổi thời gian khấu hao mỏ Tân Cang 3...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty...
 » Điều lệ công ty sửa đổi...
 » Thành lập chi nhánh Vĩnh Cửu...
 » Điều lệ Công ty, Qui chế quản trị Công ty...
 » Phiếu kiểm định chất lượng sản phẩm...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn