Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Liên kết các Website khác >>>(Ngày cập nhật 2008-07-06)
Trang liên kết đến một số website trong nước
  
DANH MỤC CÁC WEBSITE CHỨNG KHOÁN
  
STT
Tên công ty
Website
Vốn điều lệ
1
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
450.000.000.000 đ
2
Công ty TNHH CK NH ĐT&PT Việt Nam
200.000.000.000 đ
3
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
1.366.666.710.000 đ
4
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
100.000.000.000 đ
5
Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long
250.000.000.000 đ
6
Công ty TNHH CK Ngân hàng Á Châu
1000.000.000.000 đ
7
Công ty TNHH CK NH C-Thương Việt Nam
105.000.000.000 đ
8
Công ty TNHH CK NH NoN & PTNT Việt Nam
www.agriseco.com.vn
150.000.000.000 đ
9
Công ty TNHH CK NH Ng-thương Việt Nam
200.000.000.000 đ
10
Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
22.000.000.000 đ
11
Công ty Cổ phần CK TP. Hồ Chí Minh
394.634.000.000 đ
12
Công ty TNHH 1TV CK Ngân hàng Đông Á
500.000.000.000 đ
13
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
192.463.480.000 đ
14
Công ty TNHH CK NH TMCP Nhà Hà Nội
150.000.000.000 đ
15
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt
44.000.000.000 đ
 
DANH MỤC CÁC WEBSITE 

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn