THÔNG BÁO VỀ SỰ CỐ SERVER

      Công ty CP Hóa An thông báo đến các quí vị truy cập website công ty: Do Server (đặt tại nước ngoài - Mỹ) lưu trữ dữ liệu bị trục trặc kỹ thuật (hỏng server), hiện chưa phục hồi hoàn chỉnh được, nên tạm thời dữ liệu chỉ còn đến 23-04-2013. Đến nay  cũng chưa biết có thể khôi phục được đầy đủ hay không.
 
    Tạm thời nếu cần dữ liệu quí vị truy cập web site của Sở GDCK Hồ Chí Minh (hsx.vn), gõ mã DHA để tìm các dữ liệu còn thiếu hoặc các trang web khác về chứng khoán khác cũng có tương đối đầy đủ dữ liệu, hoặc liên hệ công ty để cung cấp các thông tin đã đăng tải bị mất.
 
   Đây là sự cố kỹ thuật hoàn toàn khách quan, mong quí vị thông cảm.
 
  Xin cảm ơn.
 
 
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ