Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2-2016

Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016.

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04 /01/2017
Ngày đăng ký cuối cùng :  05 /01/2017.
Hình thức chi trả: tiền mặt VND.
Tỉ lệ chi trả : 05% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 500đ).
Thời gian chi trả: ngày 19 /01/2017.
Địa điểm thực hiện:
1. Đối với CK lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
2. Đối với CK chưa lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An; địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Kể từ ngày 19/01/2017 , khi nhận xuất trình giấy CMND.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ