Thông báo về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2015

Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2015.

 
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  21 /06/2016
 
Ngày đăng ký cuối cùng :  22 /06/2016.
 
Hình thức chi trả: tiền mặt VND.
 
Tỉ lệ chi trả : 10% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000đ).
 
Thời gian chi trả: ngày 15 /07/2016.
 
Địa điểm thực hiện:
 
1. Đối với CK lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 
2. Đối với CK chưa lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An; địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Kể từ ngày 15/07/2016.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ