Báo cáo tài chính quí 4 - 2018

Công ty cổ phần Hóa An công bố Báo cáo tài chính quí 4 năm 2018.
 
Xem và tải file BCTC_Q4-2018
 
Giải trình một số chỉ tiêu tài chính 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ