Báo cáo về thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (tại TTC)

Công ty CP Hóa An ( cổ đông lớn tại Công ty CP gạch men Thanh Thanh - mã CK : TTC) báo cáo về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phiếu TTC.
 
Xem chi tiết Tại đây.
 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ