QUYẾT ĐỊNH HĐQT thông qua phương án mua CP làm CP quỹ

Quyết định của Chủ tịch HĐQT thông qua phương án chi tiết mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quĩ.
 
tải Quyết định
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ