Đá 4x6

Mô tả sản phẩm :
 
- Loại đá có kích cở từ 4x6cm. Sản phẩm dùng làm đường, móng nhà xưởng, công trình v.v...
- Sản phẩm được xuất tại mỏ Tân Cang3, xã Tam Phước , TP. Bien Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 
 TT
Tên, qui cách sản phẩm
    Mã số     
Công dụng
 01 
   Đá 4 x 6
       D46
   Làm đường, xây móng nhà xưởng, công trình.
 
 
 
 

Các sản phẩm khác

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ