Đá 4x6

Mô tả sản phẩm :
 
- Loại đá có kích cở 4x6cm. Sản phẩm dùng làm đường, móng nhà xưởng, công trình v.v...
- Sản phẩm được xuất tại mỏ Thạnh Phú 2, xã THiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
 

 

 TT
Tên, qui cách sản phẩm
    Mã số     
Công dụng
 01 
   Đá 4 x 6
       D46
   Làm đường, xây móng nhà xưởng, công trình.

Các sản phẩm khác

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ