Đá Mi

Mô tả sản phẩm:
- Sản phẩm đá Mi là sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình chế biến sản phẩm đá 1x1; 1x2.
- Sản phẩm dùng trong thành phần của bê tông nhựa nóng và nhựa nguội , có thể rải trực tiếp lên mặt nhựa nóng, dùng để làm gạch BLOCK, làm tấm đan_bê tông, rải nền đường, nền nhà, san lấp các công trình v.v...
 
 
 TT
Tên, qui cách sản phẩm
    Mã số     
Công dụng
 01 
   Đá Mi  
       DM
   Làm gạch Block, bê tôn nhựa...

 

Các sản phẩm khác

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ