Báo cáo tài chính quí 1-2013

  Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 1 năm 2013.

  
   Quí vị tải BCTC quí 1-2013 về xem   TẠI ĐÂY
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 1-2013
 
   
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ