Báo cáo tài chính quí 2-2012 (soát xét)

Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 2 năm 2012 (đã soát xét).
 
Quí vị tải BCTC quí 2-2012 (đã soát xét) về xem  TẠI ĐÂY
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ