Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1-2011

   
     Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1  năm 2011.
 
     Ngày đăng ký cuối cùng : 07/11/2011.
 
     Hình thức chi trả: tiền mặt VND.
 
     Tỉ lệ chi trả : 10% /mệnh giá (1.000đ/CP).
 
     Thời gian chi trả: ngày 20/12/2011.
 
     Địa điểm thực hiện:
 
     1. Đối với CK lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 
     2. Đối với CK chưa lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An; địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 
 
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ