Thông báo trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010

  Công ty Cổ phần Hóa An Xin thông báo đến quí vị cổ đông vể việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 theo Nghị quyết của HĐQT. Nội dung như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thanh toán: 10% (1.000đ/CP).
- Thời gian thanh toán:  Ngày 20/12/2010


- Địa điểm thực hiện:
   

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. 
 

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An. Địa chỉ: Xã Hóa An, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (84.61)3954458.
 
Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 1 năm 2010.
 
Thông báo về việc chia cổ tức đợt 1 năm 2010
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ