Thông báo trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010

  Công ty Cổ phần Hóa An Xin thông báo đến quí vị cổ đông vể việc trả  cổ tức đợt 2 năm 2010.
  Nội dung như sau:
     - Trả cổ tức bằng tiền mặt.
     - Tỷ lệ thanh toán: 10% (1.000đ/CP). 
     - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2011.
     - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011.
     - Thời gian thanh toán:  Ngày 06/07/2011

     - Địa điểm thực hiện: 
  

      1. Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. 
 

      2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An.
      Địa chỉ: ấp Câu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (84.61)3954458.
  
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ