Thông báo trả cổ tức năm 2012

    Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc trả cổ tức năm 2012.

 
     Ngày giao dịch không hưởng quyền:   09 /05/2013
 
     Ngày đăng ký cuối cùng :   13   /05/2013.
 
     Hình thức chi trả:   tiền mặt VND.
 
     Tỉ lệ chi trả :   07% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 700đ).
 
     Thời gian chi trả: ngày   24/05/2013.
 
     Địa điểm thực hiện:
 
     1. Đối với CK lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 
     2. Đối với CK chưa lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán Công ty CP Hóa An; địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ