Thông báo về việc chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến Quí vị cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách tổ chức  ĐHCĐ thường niên năm 2013.     

 

     - Ngày GD không hưởng quyền: 04/03/2013
    
     - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2013
  
     - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu được nhận - 01quyền biểu quyết);
 
     - Thời gian thực hiện dự kiến: 18/04/2013
 
    - Địa điểm thực hiện dự kiến: Khu du lịch Tân Cảng (100A Ung Văn Khiêm, P25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM)
  
    - Nội dung họp: Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận, thông qua KHSXKD năm 2013.
    

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ