Đá 4x6

Mô tả sản phẩm :
 
- Loại đá có kích cở từ 4x6cm. Sản phẩm dùng làm đường, móng nhà xưởng, công trình v.v...
- Sản phẩm được xuất tại mỏ Núi Gió, Chi nhánh Công ty cổ phần Hóa An, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
 
 TT
Tên, qui cách sản phẩm
    Mã số     
Công dụng
 01 
   Đá 4 x 6
       D46
   Làm đường, xây móng nhà xưởng, công trình.

Các sản phẩm khác

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ