Đá hộc

Đá hộc là đá nguyên liệu để xay nghiền ra các chủng loại sản phẩm khác như đá 1x1; đá 1x2; đá Mi; đá 0x4...
Ngoài ra còn dùng như là thành phẩm để xây các bờ kè ven sông, bờ đê, làm móng các công trình lớn...
 
 

Các sản phẩm khác

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ