Đá Mi...

Mô tả sản phẩm:
- Sản phẩm đá Mi là sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình chế biến sản phẩm đá 1x1; 1x2.
- Sản phẩm dùng trong thành phần của bê tông nhựa nóng và nhựa nguội , có thể rải trực tiếp lên mặt nhựa nóng, dùng để làm gạch BLOCK, làm tấm đan_bê tông, rải nền đường, nền nhà, san lấp các công trình v.v...

Các sản phẩm khác

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ